Kommunisterne i København

Liste R, Kommunisterne i København, er en fællesliste bestående af Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) og Kommunistisk Parti (KP), som er gået sammen om at sikre arbejderklassens stemme og indflydelse i Københavns Borgerrepræsentation.

Kæmp for velfærd – Stop nedskæringer

Liste R vil, at københavnerne bestemmer over deres egen by.

Vi er imod, at EU, Kommunernes landsforening og regeringen stikker en kæp i hjulet for et solidarisk, socialt og bæredygtigt København.

Fælles kamp for en bedre by

Kommunisterne kæmper for et samfund, der bygger på kollektiv velfærd, fællesskab og solidaritet. Vi vil arbejde for at samle alle kræfter i København, der kæmper for at forsvare og forbedre den kollektive velfærd.

Flertallet af københavnerne er imod den asociale politik, som regeringen og EU tvinger ned over kommunen. Kommunisterne i København vil i Borgerrepræsentationen kæmpe for og være talerør for arbejderklassen.

Vi vender os mod udliciteringer og privatiseringer. Den offentlige kommunale sektor er ikke for stor – den er for lille. Vi vil kæmpe imod den stigende opsplitning af København i rige og fattige bydele.

Vi kræver det kommunale selvstyre tilbage!

  • Stop privatiseringer
  • Bekæmp social dumping
  • Fasthold kædeansvar ved alle kommunale entrepriser

Organiser dig og kæmp med!

Stem på liste R – Kommunisterne i København