Almene boliger i København

Der er mangel på almene boliger i København

Dette kort over København viser med al tydelighed, at der er behov for at få bygget mange nye almene boliger.

På kortet er de røde klatter de eksisterende almene boliger.

Hvis du trykker på knapperne kan du f.eks. se, hvor de dårlige boliger ligger, stemmeprocenterne til kommunalvalget og så videre.  Og så kan kortet en masse mere – prøv dig frem!