Fagforeninger ønsker forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune

Fælles pressemeddelelse fra LFS, FOA SOSU, FOA / KLS, FOA 1, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening, HK Kommunal Hovedstaden

Fagforeninger ønsker forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns kommune

Otte fagforeninger i København er i anledning af kommunalvalget gået sammen om en appel til politikerne om at lave forsøg med 30 timers arbejdsuge i alle forvaltninger. Det er alternativet til sygefravær, nedslidning og tidlig død, siger initiativtagerne og peger på, at svenskerne allerede er i gang. 

Københavns kommune skal lave forsøg med 30 timers arbejdsuge

Den offentlige sektor er generelt under pres – og især medarbejderne er pressede.

Arbejdstempoet er accelereret gennem flere årtiers nedskæringer og målstyrings-tyranni. Stadig flere medarbejdere får arbejdsrelaterede skader, især stress.

Tilbagetrækningsreformen betyder desuden, at også de nedslidte medarbejdere skal fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet. Ansatte, der i dag er 45, forventes at kunne fortsætte et fuldt arbejdsliv, til de endelig kan få folkepension som 69-årige. De yngre generationer kan se frem til et endnu længere arbejdsliv, hvor især mange lavt uddannede vil dø, før de når pensionsalderen.

Vi dør af nedslidning og stress før folkepensionen

I den københavnske fagbevægelse mener vi, at vi skal vælge en anden vej – hvor vi både kan styrke det faglige engagement hos de offentlige ansatte, reducere nedslidningen og sikre, at flere overlever.

Her til kommunalvalget tirsdag 21. november opfordrer vi til, at politikerne i Københavns Kommune fra 2018 iværksætter forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation i alle Københavns Kommunes syv forvaltninger. Formålet er at styrke kvaliteten i kerneopgaven, sikre godt arbejdsmiljø og sænke det arbejdsrelaterede sygefravær markant.

Vi påstår, at det vil give så stor reduktion i sygefraværet, at investeringen vil tjene sig hjem trefoldigt – både målt på sygefravær, højere kvalitet og mindre nedslidning.

Københavns Kommune er landets største arbejdsplads og går foran på mange områder, for eksempel med udvikling af tillidsdagsorden og bæredygtige arbejdsfællesskaber. Nu er tiden kommet til at lave forsøg med nedsat arbejdstid på 30 timer, som samtidig kan give 30 timers stillinger til deltidsarbejdende, vikarer og andre i få timers job, eksempelvis rengøringsmedarbejderne i Københavns Kommune

Gør som Göteborg – arbejd 30 timer om ugen i ældreplejen

I Göteborg er forsøg allerede i gang. En gruppe ansatte i den kommunale ældrepleje arbejder 30 timer om ugen til fuld løn. Forventningen er, at sygefraværet bliver sænket, og engagementet hos medarbejderne bliver øget. Andre svenske kommuner er i gang med lignende forsøg.

Den 1. maj 1904 var parolen 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile. Det blev kæmpet igennem ved overenskomsterne i 1919. Arbejdstiden er på papiret, men sjældent i virkeligheden, blevet reduceret en smule, og arbejdsmængden er blevet mere intens. Mon ikke det er på tide at prøve noget nyt efter 100 år med plus /minus 40 timers uge?

Med venlig hilsen

  • LFS, FOA SOSU, FOA / KLS, FOA 1, Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, BUPL Hovedstaden, Københavns Lærerforening, HK Kommunal Hovedstaden

Yderligere information:

  • Jan Hoby, næstformand, LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger), mobil: 30948142
  • Rasmus Hangaard Balslev, Regionsformand, Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst, mobil: 21 46 74 70
  • Mimi Bargejani, Næstformand FOA/KLS, mobil: 21925817
  • Jan Trojaborg, formand, Københavns Lærerforening, mobil: 33 22 33 22
  • Mari-Ann Petersen, formand, FOA SOSU, mobil: 2126 6736
  • Karla Helle Kirkegaard, næstformand, HK Kommunal Hovedstaden, mobil: 2639 8801
  • Erik Steppart, BUPL HB-medlem og FTR, BUPL Hovedstaden, mobil: 2572 6741
  • Steen Vadgaard, næstformand i FOA 1, mobil: 46 97 11 00

Der holdes valgmøde torsdag den 16. november klokken 19:00 til 21:00 under overskriften:

Forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune, fra idé til virkelighed

Sted:

HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11

2300 København S