Artikler – regionalt

Regionsrådsvalget

af Bo Møller

Artikel i Kommunist nr. 9 – 2017

Den 21. november er der valg til landets kommuner og til de 5 regioner. Ikke mindre end 205 regionsrådsmedlemmer skal vælges, 41 i hver af regionerne. Den samlede udgift til honorar til regionsrådsmedlemmerne udgør 75 millioner kr. De fleste ved nok nogenlunde, hvad de 98 kommuner beskæftiger sig med, og at vi betaler kommuneskat. Med regionerne forholder det sig anderledes, da de på mange måder må opfattes som en fejlkonstruktion skabt under ledelse af daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.Regionernes opgaver:

 

Regionernes opgaver kan kort beskrives således:

  • De står for driften af sygehusene i regionen
  • De står for forhandlingerne omkring den primære sundhedstjeneste, dvs. praktiserende læger, tandlæger og privatpraktiserende fysioterapeuter.
  • De kan drive visse sociale institutioner og specialundervisning i det omfang, kommunerne ikke selv ønsker eller kan påtage sig opgaven.
  • De har lidt med planlægning at gøre omkring råstofudvinding, turisme og andet.
  • De er involveret i noget af den kollektive trafik: privatbanerne, nogle færgeruter og nogle busruter, men ikke i største delen af den kollektive trafik.

Regionernes økonomi

Men der er et afgørende problem. Regionerne kan ikke som kommunerne udskrive skat. De er henvist til at modtage langt det største beløb fra staten, hvor det ved den årlige såkaldte ’aftale’ mellem regionerne og staten bliver besluttet, hvor mange penge, regionerne må få.

Nogen egentlig aftale er der ikke tale om, da regionerne jo ikke kan kræve noget fra staten, men må sige ja og amen til det, finansministeren mener, de skal have. Ved siden af modtager regionerne et mindre beløb fra kommunerne, hvis størrelse er afhængig af, hvor mange af kommunens borgere, der er på sygehus mv. Reglerne, der styrer hvor meget regionerne kan få fra kommunerne, er heller ikke noget, regionerne reelt har nogen indflydelse på.

Samlet har de 5 regioner udgifter for 120 milliarder kr. Heraf tegner sundhedsvæsenet og især hospitalerne sig for langt størstedelen, ca. 110 milliarder.

Store problemer

De senere år har regionerne (ligesom en del andre offentlige myndigheder) været udsat for en statsbestemt grønthøsterbesparelse. Staten påstår, at regionerne kan sætte produktiviteten op med 2 pct. om året, og de kan så spare et anseeligt beløb på den konto. Problemet er bare, at det på områder i især sundhedsvæsenet ikke er muligt at øge produktiviteten. Man kan jo ikke trykke en gravid kvinde på maven, for at fødslen bliver afsluttet 2 pct. hurtigere.

Det er de af staten skabte økonomiske problemer, som regionsrådene skal slås med. Men hertil kommer så de selvskabte problemer – f.eks. ambulancedriften i Region Syddanmark, der gik helt i koks på grund af et helt mislykket udbud til et udueligt privat firma. Og tænk på ’sundhedsplatformen’, der i Region Hovedstaden har skabt mange store forsinkelser, fordi systemet ikke virker, bl.a. fordi læger bliver tvunget til at overtage sekretærarbejde med indtastninger i stedet for at behandle patienter. -’Sundhedsplatformen’ skal nu også udrulles i Region Sjælland…

Valget

Selv om vi som kommunister kan se, at regionerne er helt fejlagtigt skruet sammen, betyder det ikke, at vi bare synes, de skal sejle deres egen sø. Det er deres opgaver på især sundhedsområdet alt for vigtige til. Så kommunisterne stiller op i alle regioner til regionsrådsvalget den 21. november.

 


Artikel i Bladet Kommunist nr. 8-2017

Kommunist nr. 09-2017

Endnu en nedskærings- og IT-skandale

Af Bo Møller

I Region Hovedstaden og nu også snart i Region Sjælland satser man meget på den såkaldte ’sundhedsplatform’, der skulle gøre alting mere effektivt på sygehusene.

Ikke mindre end 2,5 million borgere bliver derfor afhængige af systemet, hvis sygdom skulle indtræffe. Og 44.000 ansatte skal sidde og knokle med edb-systemer, der ikke virker. Samlet koster det nye system mindst 2,1 milliarder kr., hvoraf ca. halvdelen går til uddannelse og træning af medarbejdere – altså tid, der ellers kunne være brugt på behandling og pleje af de syge, som det hele jo burde dreje sig om.

IT-firma kendt for fejl

Det nye system er udviklet af det amerikanske edb-firma Epic. Som man kan se ved et enkelt opslag på internettet, så har dette firma bestemt ikke altid leveret effektive løsninger.

I England har man således oplevet, at ambulancer blev sendt de forkerte steder hen, og at der var alvorlige forsinkelser omkring indlæggelser og undersøgelser. Men, som firmaet selv noterer, så gik ca. 90 pct. af arbejdet helt OK – men så er der lige de resterende 10 pct.!

Det var altså det firma, som regionsrådet i Hovedstaden valgte.
Desværre ser det ud til, at virkeligheden mere ligner England end det, som Region Hovedstaden påstår. Med sundhedsplatformen, der skulle sammenlægge en række forskellige edb-systemer på sygehusene og dermed gøre alting bedre, har det vist sig, at det igen, igen, igen er et af de fejlslagne offentlige IT-projekter, som regions-politikerne i dette tilfælde er ansvarlige for.

Læger laver sekretærarbejde

En ting er, at systemet på sygehusene ikke virker eller er alt for langsomt. Noget andet er, at man med systemet bevidst flytter arbejde med indtastning i edb-systemet fra sekretærer til læger og overlæger, og det kan jo ikke andet end give den lægefaglige behandling mindre tid til fordel for banalt indtastningsarbejde.

Nu er det nye system så snedigt indrettet, at man fx ikke kan se, hvor meget ventetiderne i skadestuerne (akutklinikkerne, som det nu kaldes) er vokset, men fra de ansvarlige læger og sygeplejersker lyder meldingen klart, at ventetiden er vokset. 40 eller flere kræftpatienter i Region Hovedstaden er ikke blevet behandlet til tiden. Det samme gælder på andre højt specialiserede hospitalsafdelinger.

Og det er ikke kun ventetiderne, der stiger. Vigtige data om patienter fra speciallæger har det desværre med at forsvinde ud i den blå luft, uden at de kan benyttes til den videre måske livsnødvendige behandling.

Samtidig er det blevet meget mere kompliceret, hvis ikke umuligt, at følge om behandlinger virker som ønsket. Dansk Lungecancer Gruppe skriver fx, at ’Den manglende registrering af aktivitet og resultater udgør, hvis det fortsætter, en direkte trussel mod kvalitetsarbejdet i Danmark’ – og det er jo ret alvorlige ord!

Anledning til nye nedskæringer

Mest absurd er det nok, at man i Region Hovedstaden i budgetlægningen for næste år på forhånd har indregnet en stor besparelse pga. det nye system. Og derfor har man besluttet, at hospitalerne i regionen på forhånd skal have nedskåret deres budgetter, da der jo spares penge på det fremragende IT-system.

102 millioner kr. skal der spares, og det vil kunne mærkes af patienter og ansatte.
Det minder meget om situationen i SKAT, hvor man fandt frem til et nyt og meget avanceret system til opkrævningen af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige.

I troen på, at systemet ville fungere flot, så fyrede man pantefogeder og andre offentligt ansatte, der havde med opkrævning af gæld til det offentlige at gøre. Til sidst fandt man dog ud af, at systemet overhovedet ikke virkede, så det blev skrottet. Men de fyrede pantefogeder og andre højt specialiserede personalegrupper var jo væk, og gælden til stat og kommuner var vokset eksplosivt.

Formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, indrømmer selv, at beregningerne omkring besparelsesmulighederne ved indførelsen af sundhedsplatformen ’nok var for rosenrøde’.

Om igen

Samlet må man desværre konkludere, at projektet omkring sundhedsplatformen har været yderst ringe udført. Det er næppe muligt på nuværende tidspunkt at træde tilbage og afskaffe systemet. Men det er helt afgørende, at der bliver sat de nødvendige økonomiske midler til rådighed for at genoprette og derefter udbygge den tidligere standard på hospitalsområdet.

Og samtidig er der bestemt et behov for at få skiftet ud blandt de politikere i regionen, der bare har ladet tingene sejle.

Valget til regionsrådene den 21. november vil være en oplagt lejlighed til at rette op på de selvskabte problemer i regionerne. Det kan derfor anbefales, at man til efteråret stemmer helt sanderledes end normalt – nemlig at man stemmer på Kommunisterne på liste R.