Kandidater i København

Kandidater for liste R – Kommunisterne i København

 

Anders Sørensen:

33 år.

Ufaglært og far til tre.

Har arbejdet blandt andet som gadefejer, trykkeriarbejder, vikar inden for byggeriet, journalist og som pædagogmedhjælper.

Jeg har været politisk aktiv siden jeg som 14-årig blev medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Senere meldte jeg mig ud og blev Bz’er og blev siden medlem af Rebel og var medstifter af ungdomsorganisationen Offensiv – unge revolutionære. I 2006 meldte jeg mig ind i Kommunistisk Parti. Her er jeg i dag medlem af partiets afdeling i København NV og sidder i partiets landsledelse.

Jeg mener at København skal være en by for helt almindelige arbejdere og ikke kun for folk med lange uddannelser og tunge lønningsposer. Derfor vil jeg kæmpe for at der bliver bygget billige boliger af høj kvalitet. Derudover er det helt nødvendigt, at der skabes flere ufaglærte og faglærte arbejdspladser. Men vi kan ikke vente på at de private arbejdsgivere pludselig en morgen vågner op med samfundssind. Derfor må kommunen gå forrest i jobskabelsen og oprette kommunale arbejdspladser indenfor byggeri, transport, renovation samt indenfor de klassiske velfærdsområder. Offentlige jobs skaber mere værdi, både for den enkelte ansatte, for kommunekassen og for borgerne i byen.

 

Rikke Carlsson:

Selvstændig fodterapeut.

Jeg oplever dagligt den stigende fattigdom i byen. Mange ældre og folk på overførselsindkomst må fravælge vigtig fod- og tandpleje, da der ikke er luft i budgettet. Fattigdom medfører samfundsmæssigt dyre konsekvenser, da vi i sidste ende møder borgeren på hospitalet med svære sygedomme, som kunne være opdaget i tide.

Kommunen må ind og tage hånd om sine borgere nu:

 • Ansæt dem der er ramt af kontanthjælps loftet og 225 – timers reglen i kommunalt regi.
 • Stop arbejdsprøvninger og resurseforløb som de foregår nu.
 • Giv de syge førtidspension.
 • Giv de hjemløse boliger og indtil da ordentlige og trygge overnatningsmuligheder.
 • Fattigdom kan kun bekæmpes med velfærd – ikke med straf.
 • Alle skal have lige muligheder gennem deres opvækst.
 • Genopret årtiers nedskæringer på børne- og ungeområdet.

 

Lars Emanuel:

 

Jan Mathisen:

Jeg er 65 år og arbejder i 3F København.

Jeg har tidligere arbejdet på B&W skibsværft, hvor jeg lærte aldrig at sparke nedad, men altid opad imod dem, som har magten og pengene samt at al forandring kommer nedefra.

Ud over det faglige arbejde og aktivitet fylder solidariteten med det palæstinensiske folk meget. Jeg har 13 gange været på besøg på den besatte Vestbred og Gaza.

I forhold til kommunalvalget 2017 står især følgende spørgsmål centralt:

 • Kraftig forøget indsats imod social dumping
 • Stop for København kommunes misbrug af ”frivilligt arbejde” og forskellige ordninger, der undergraver regulære arbejdspladser
 • Tilbage rulning af udliciterede og privatiserede opgaver – vi vil have skraldemændene, handicapchauffører, rengøring m.fl. tilbage i kommunalt regi
 • Kampen for flere arbejdspladser (kommunale som private) i Københavns kommune især til faglærte og ufaglærte. En særlig indsats for at arbejdsløse københavnere kommer i arbejde
 • Flere og billigere almene boliger. Indsats imod de opskruede spekulationspriser, der presser både arbejdspladser og arbejderne ud af Københavns kommune
 • Jeg vil arbejde for, at Københavns kommune skal boykotte Israel.

 

Claus Olsen:

58 år. Murersvend

Bestyrelsesmedlem i: 3FBjmf, Murersvendenes Brancheklub, Byggegruppen 3FBjmf.

Har været en del af den faglige kamp siden lærlingetiden.

De afgørende krav jeg vil sætte fokus på er:

 • Stop for udliciteringer
 • Generel øget kommunal produktion
 • Oprettelse af en kommunal Håndværksafdeling.
 • Skraldet henter vi selv
 • Kædeansvar i alle kommunale aftaler.
 • Alle leverandøraftaler skal indeholde krav om, at virksomheden har overenskomst under LO/DA
 • Kommunalt opkøb af boligudlejningsejendomme til arbejderne i byen
 • Renovering af boliger i byen uden toilet eller bad

 

John Poulsen:

72 år, kulturredaktør, fhv. postarbejder

Medlem af 3F København

Suppleant til Christianshavns Lokaludvalg

Medlem af brugergruppen på Chr. Havns Bibliotek

I valgkampen til jeg især beskæftige mig med:

 • Kulturpolitik, herunder biblioteker
 • Boligpolitik
 • Kollektiv trafik

 

Hjørdis Nielsen:

 

Kristian Laubjerg:

I 2013 vendte jeg hjem til Danmark efter at have arbejdet over 25 år i udlandet som ansat af Danida og FN. Gennem mit arbejde som chef for UNICEFs landekontorer i flere afrikanske lande fik jeg et nært kendskab til hvordan USA, de store investeringsbanker og de transnationale selskaber gennemtvinger deres ny liberale dagsorden i Afrika og andre dele af verden. Min indsigt i disse sammenhænge motiverede mig til at blive organiseret kommunist.

Hjemvendt til Danmark blev jeg chokeret over de store forringelser, der er sket af vores tidligere så unikke velfærdssystem. Også her dominerer den ny liberale dagsorden.

Den udvikling ønsker jeg at bekæmpe. Mine hoved prioriteringer er:

 • Flere penge til velfærd for både ældre, børn, unge og mennesker med handicap.
 • Et opgør med medlemskabet af EU’s finanspagt og budgetloven, så kommunen får mulighed for at bruge flere penge på velfærd.
 • Stop for privatiseringer.
 • Bekæmpelse af social dumping
 • Arbejde for at ikke etniske danskere benytter deres stemmeret.

 

Steen Jørgensen:

 

Preben Fogelstrøm:

 

Brian Grønvold:

Jeg er 33 år og arbejder som gymnasielærer.

I min tid som lærer, har jeg på personligt oplevet, hvor vigtigt det er, at børn og unge kan vokse op i et trygt og stabilt samfund. Det er vigtigt, at der er muligheder for at udfolde sig som ung, uanset hvor i kommunen du bor.

Jeg har været politisk aktiv siden jeg var 18 år, og har i den tid være med til at stifte Ungkommunisterne i 2009, som jeg har været medlem af siden.

Jeg vil især arbejde for:

 • Boliger skal ikke være til at spekulere i, men være til at l leve i. København skal holde op med at bygge kæmpe prestige-byggerier med boliger, der koster mange millioner, men fokusere på at bygge boliger, som almindelige mennesker har råd til at leve i, uden at gældsætte sig for livet. Der skal bygges boliger unge og studerende har råd til at bo i.
 • Offentlig transport skal være bedre og billigere, så man ikke er afhængig af dyre og forurenende biler.

Afskaf ulønnet arbejde, som praktik og løntilskud, og opret i stedet ordentlige og faste arbejdspladser. Stop for offentligt støttet social dumping.