Kandidater – Hovedstadsregionen

Kandidater for liste R – Kommunisterne

Per Aabel:

Bor på Frederiksberg. 67 år gammel og folkepensionist.

Tidligere arbejdet som lastbilchauffør og jernbanearbejder. Har været tillidsrepræsentant i 3F og aktiv i fredsbevægelsen.

Ønsker massive investeringer i sundhedsvæsenet og psykiatrien. Der må også satses på forebyggelse.

 

Rikke Frydensbjerg Carlsson:

 

Jørgen Bentzen:

 

Kim W. Bilfeldt:

 

Betty Frydensbjerg Carlsson:

 

Henrik Chieu:

 

Lars Emanuel:

 

Preben Fogelstrøm:

 

Steen Jørgensen:

 

Jens Chr. Larsen:

 

Nicklas Hasselblad Lundstrøm:

Bor i Ballerup, hvor jeg er født og opvokset. 24 år gammel.

Læser til læge i Odense og arbejder som pædagogmedhjælper i en integreret børnehave og vuggestue i Birkerød.

”I kraft af min uddannelse er min vigtigste sag ved valget: Sundhedsvæsnet.”

 

Kim Lykkegaard:

Bor i København NV. 60 år gammel, Uddannet maskinarbejder – arbejder som montør inden for industrien.

Faglig og politisk aktiv siden Faglig Ungdom/LLO. TR og medlem af Dansk Metal.

Politiske mærkesager:

❶ EU ud af regionen. Der går en lige linje fra nedskæringer på sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden og Danmarks medlemskab af EU. Med den tidligere regeringers tilslutning til EU’s finanspagt i 2011, fulgte Budgetloven fra 2012, og dermed kravet om besparelser på de offentlige udgifter. Så kravet om øget effektivisering og 2% mere produktion år efter år, er direkte i forlængelse af EU harmonisering, ligesom privatisering og udlicitering er EU’s tro følgesvende, også på sundhedsområdet. Effektiviseringskravet er direkte skadeligt. Det er de ansatte i regionen, der er ”den sociale kapital”. Det er dem der gennem deres daglige arbejde skal sikre kvaliteten og omsorgen, derfor er deres arbejdsvilkår helt afgørende. Der hvor der virkelig kan hentes penge inden for sundhedssektoren, er ved at bekæmpe medicinindustriens monopolprissætning på medicin, som koster milliarder for sundhedssektoren og som årligt er stadigt stigende, til gavn for private aktører.

❷ Bekæmp social dumpning. Alle regionens kontrakter ift. udbud, outsourcing m.m. skal indeholde sociale klausuler. Der skal bl. a. stilles krav om lærlinge, kædeansvar, Id-kort og registrering på byggepladserne. Kun på den måde kan social dumpning og løndumpning bekæmpes.

❸ For bedre og billigere kollektiv trafik. Region Hovedstaden skal gå imod privatisering/udlicitering af S-tog trafikken. Der er ikke råd til at lade private investorer boltre sig på endnu et område, hvor deres eneste interesse er at sikre sig maximal profit på kortest tid. Det bliver regionens brugere af S-togene som bliver taberne.

 

Bo Møller:

 

Hjørdis Nielsen:

 

John Poulsen:

 

Kurt Schmidt:

Bor i Tårnby. 60 år gammel og buschauffør i Movia.

Tidligere arbejdet som havnearbejder, ølkusk, scenearbejder og skraldemand.

”Jeg bliver vred over, at de neoliberale regeringer har smadret vort sundhedssystem. De der ikke selv kan kæmpe bliver røvrendt.”

”Jeg bliver gal over, at man fremmer privatbilismen på bekostning af en billig og effektiv kollektiv trafik. Og at alle løfterne om forbedringer er tomme. Hovedstadsområdet hænger ikke sammen.”

”Solidaritet er afløst af grådighed. Og kun arbejdersolidaritet kan løse de problemer!”