Læserbreve – kommunalt

Læserbrev i Christianshavneren oktober 2017

Alle har ret til en bolig, de kan betale.

John Poulsen, kandidat til BR for Kommunisterne i København, liste R.

Manglen på billige boliger i København skriger til himlen. Igennem de senere år er priserne på ejerlejligheder steget så meget, at en bolig på 100 kvm. koster omkring 5 millioner kr., en pris som familier med en jævn indtægt ikke kan betale. Mange af de nyopførte boliger har ikke bopælspligt, og det medvirker til at priserne stiger yderligere. Det bør ikke være muligt for velhavere at købe en lejlighed i København som feriebolig, og så bruge den som hotel resten af året. Kommunisterne kræver, at der skal være bopælspligt for alle boliger i København, og at tomme boliger tvangsudlejes af kommunen.

For at skaffe billige boliger må kommunen gå aktivt ind i processen. Det kan ske ved at salget af kommunale grunde standses, og at kommunen sikrer, at der opføres billige og tidssvarende boliger. Med billige nye almene boliger mener vi ikke boliger, som koster 10.000 kr. pr. måned i husleje, for det kan en almindelig arbejder familie ikke betale.

København har mange unge under uddannelse, men desværre også en katastrofal mangel på egnede boliger til dem. Der skal sættes mere gang i byggeri af kollegier og ungdomskollektiver. Huslejen for unge under uddannelse skal stå i et rimeligt forhold til den gennemsnitlige indtægt, som unge under uddannelse har, og kompensere for forringelsen af SU og lærlingelønningerne.

Som et resultat af arbejdsløshed, kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen risikerer flere at blive sat på gaden. Derfor skal der udarbejdes planer for at sikre, at borgerne kan blive i deres bolig. Regeringen har forbudt Københavns kommune at yde hjælp til dem, som risikerer at blive sat ud. På trods af regeringens påbud kræver kommunisterne, at ingen kan sættes ud af deres hjem pga. nedskæringer.


Læserbrev i Christianshavneren oktober 2017

Flere tilbud i stedet for forringelser

John Poulsen, kandidat til BR for Kommunisterne i København

I øjeblikket diskuteres hvordan den kollektive trafik i København skal udvikle sig i 2020’erne, når befolkningstallet i København yderligere stiger. Det er udmærket at man tager hul på dette spørgsmål nu, men det er endnu vigtigere at tage fat i den allerede vedtagne overordnede plan for den kollektive trafik, når City-ringen åbner i 2019, men som ikke mange kender noget til, fordi københavnerne ikke har været inddraget i dette projekt. Overordnet vil der ske besparelser på bustrafikken, for at skaffe penge til metroen.

For næsten 20 år siden fik vi den udmærkede linje 350S, som kørte fra Dragør til Ballerup, men langsomt er der blevet længere og længere mellem 350S’erne og en af undskyldningerne er at man kan bruge metroen, selvom den for mange amagergarner ligger flere kilometer væk. Nu forsvinder den helt, og i stedet skal 250S køre fra Dragør, men ikke længere over Chr. Havns torv. Dermed forsvinder muligheden for at komme hurtigt ud ad Nørrebrogade og Frederikssundsvej, for der vil kun linje 5C køre. Mig bekendt skal City-ringen ikke køre under Nørrebrogade, så der er tale en forringelse. Det sker samtidigt med, at der tit er overfyldte metrotog fra Christianshavn til Nørreport. Linje 2A skal ikke længere køre ud på Amager, men kun til Christianshavns Torv og derfra overtage 9As rute ud til Refshaleøen. Dermed vil Christianshavnerne miste en forbindelse ud til Amager. Det skal tilføjes at linje 9A helt forsvinder.

Det er kommunisternes opfattelse, at der ikke bør ske besparelser på den øvrige kollektive transport, når City-ringen åbner, men at der reelt skal være tale om en udvidelse af tilbuddene, for at få flere til at lade bilen stå og benytte den kollektive trafik. De nødvendige penge må findes, og man kunne starte med at forlange, at staten ikke næste år ikke konfiskerer nogen af de penge, der kommer ind ved parkeringsafgifter. Det ville kunne indbringe næsten 100 mio. til den kollektive trafik i København.


Anders Sørensen, kandidat for Kommunisterne i København til Borgerrepræsentationen.

Artikel i Arbejderne om hvem der snylter på hvem – Tag en tude kiks


Anders Sørensen, kandidat for Kommunisterne i København til Borgerrepræsentationen.

Artikel i Arbejderen om Dansk Industri der mener, at de “gratis” tilbud, som kommunen tilbyder, er unfair konkurrence over for de private virksomheder.


John Poulsen, kandidat for Kommunisterne i København til Borgerrepræsentationen.

Læserbrev i City Avisen den 16-08-2017 se side 10

Indre By skal også være et sted hvor man kan sove
Jeg kan godt forstå, at formanden for Indre By lokalråd er rasende over, at den irske pub på Gråbrødre Torv har fået en natbevilling, uden at der er taget hensyn til beboerne på torvet. Formanden for bevillingsnævnet, Carl Christian Ebbesen (DF), udtalte i Cityavisen, at ”vi skal passe på, at København ikke bliver en soveby”. Man kunne også vende det om og sige, at København, og især den Indre By, skal være et sted hvor man kan sove i sit soveværelse også i weekenden.

I et debatindlæg for nogen tid siden skrev nogle beboere fra Nyboder, at hvis man ikke kan klare duften i bageriet, så må man flytte. Det er nemt nok at sige det, når man ikke selv udsættes for affald og pis i portene og fulde folk der larmer. Der skal strammes gevaldigt op med at kontrollere, at de regler, der findes med hensyn til larm og lign., overholdes, og hvis det ikke er tilfældet må bevillingen tages fra restauranten og ikke gives til andre.

I 90’erne besluttede borgerrepræsentationen, at der på visse hovedstrøg i byen ikke må åbne flere bankfilialer eller ejendomsmæglerbutikker for dermed at sikre et varieret butiksliv. Måske var det en ide, at den samme regel blev indført i Indre By, hvad angår cafeer og restauranter. Selvom den blev indført, vil der stadig være mange steder, hvor Ebbesen kan få sig en øl sammen med sine venner.