Pressemeddelelse


Uforsvarligt at VVS’ere udsættes for livsfarligt asbest

– Det fælleskommunale HOFOR er i gang med at omlægge varmeforsyningen i København, så den bliver mere miljøvenlig, og det er jo godt nok. Men det skæmmer mildest talt det gode tiltag, når VVS’ere sendes ind i kælderlokaler med asbest, fordi HOFOR ifølge VVS’ernes fagforening ikke lever op til deres ansvar og sikrer, at der ikke er asbest på arbejdsstedet, og hvis der er at få den indkapslet, forseglet eller fjernet af sagkyndige inden for asbestsanering.

Sådan lyder budskabet fra Kommunisternes spidskandidat til Borgerrepræsentationen i København Anders Sørensen i kølvandet på en artikel i dagens udgave af dagbladet Arbejderen.

– Arbejdsmedicinere advarer om, at asbest selv i mindre mængder kan være farligt, og der findes regler for, hvordan det skal håndteres. De regler har HOFOR ansvar for bliver efterlevet, siger han videre.

Derfor kræver kommunisten, at Københavns Kommune straks presser på for, at HOFOR overholder lovgivningen vedrørende arbejde med asbest.

I dagens udgave af dagbladet Arbejderen kan man læse, at mindst 100 københavnske VVS’ere det seneste år er blevet udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde for det.

Det fortæller Allan Leegaard, som er faglig sekretær i Rør & Blikkenslagernes Fagforening i København til Arbejderen.

Asbest blev tidligere brugt til blandt andet isolering af rør og varmeinstallationer. For tiden bliver medlemmerne af den københavnske fagforening udsat for det livsfarlige stof, når de udskifter de gamle varmerør for at omstille varmeforsyningen fra damp til vand og i forbindelse med renovering af boliger på Bellahøj i København.

Det er det fælleskommunale HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab, der står for moderniseringen af hovedstadens varmeforsyning. Det er HOFORs ansvar at sikre forsvarlige arbejdsforhold, når der er asbest på arbejdsstedet. Asbest skal indkapsles, forsegles eller fjernes af sagkyndige før asbestsanering.

Den faglige sekretær fortæller til Arbejderen, at selv om arbejdsmiljørepræsentanter ved flere lejligheder har påpeget problemerne, bliver det ikke taget alvorligt – hverken af ledelserne hos HOFOR eller de entreprenører, der udfører arbejdet.

Håndværkere er ikke de eneste, der risikerer at indånde asbestfibre.

I boligblokken i Bellahøj er der kælderrum over det hele. Da renoveringen starter, var der hul i rørinstallationerne inde i bygningen, og det har der været i årevis. Hullerne er nu lukket til med tape, hvorpå der med store bogstaver står ASBEST, men folk kan have indåndet asbestfibre, når de har været i kælderen. For ikke at snakke om det støv, der kan være på alle de ting, folk opbevarer i deres kælderrum af gamle møbler, tøj og barnevogne.

– Det er uacceptabelt, og Københavns Kommune må sammen med de relevante myndigheder gribe ind omgående, siger Anders Sørensen og fortsætter:

– Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at beboere og håndværkere skal udsættes for livsfarlige asbestfibre, bare fordi HOFOR er for nærige til at leve op til deres ansvar og sikre, at der ikke er asbest på arbejdsstedet, og hvis der er at få den indkapslet, forseglet eller fjernet af sagkyndige inden for asbestsanering.

For yderligere kommentarer kontakt Anders Sørensen 50 47 04 64

Læs mere om sagen her:
http://arbejderen.dk/fagligt/100-vvsere-udsat-asbest-i-k%C3%B8benhavn

http://arbejderen.dk/fagligt/asbest-er-livsfarligt

http://arbejderen.dk/fagligt/jeg-h%C3%A5ber-kunne-hj%C3%A6lpe-andre

 


Udtalelse om fælles opstilling

Liste R, Kommunisterne i København, er en fællesliste bestående af Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) og Kommunistisk Parti (KP), som er gået sammen om at sikre arbejderklassens stemme og indflydelse i Københavns Borgerrepræsentation.

Kommunisterne i København kæmper for et samfund, der bygger på kollektiv velfærd og solidaritet. Vi vil arbejde for at samle alle de kræfter i byen, der vil kæmpe for den kollektive velfærd.

Regeringen klemmer livet ud af det kommunale selvstyre ved at lægge en jernring om kommunernes økonomi. Et fælles opgør med budgetloven og regeringens nedskæringspolitik er nødvendigt. Vi kræver det kommunale selvstyre tilbage.

Flertallet af Københavns borgere er imod den asociale politik, som regeringen og EU tvinger ned over kommunen. Kommunisterne i København vil i Borgerrepræsentationen kæmpe for og være talerør for arbejderklassen, de mindrebemidlede og de fattige.

Kommunisterne i København vil kæmpe imod den stigende opsplitning af København i rige og fattige bydele.

Vi vil sammen med fagbevægelsen og andre organisationer forsvare og forbedre den kollektive velfærd, og vi vender os mod udliciteringer og privatiseringer.

Kommunisterne i København

Henvendelse til listen kan ske på følgende vis:

kpid@kommunisterne.dk

info@kommunister.dk