Regionalt valgprogram for liste R

Foto: Aage Christensen