Valgmøder

Folkebevægelsen mod EU holder valgmøde på Amager


LFS, BUPL og KFO inviterer til valgmøde om dagtilbud

Det danske samfund er i dag dybt afhængig af velfungerende daginstitutioner. Men hvad forstår vi hver især ved gode dagtilbud?

LFS, BUPL og Københavns Forældre Organisation, KFO, oplever, at der er et skisma mellem politikernes prioritering af dagtilbudsområdet og forældrenes og pædagogernes forventninger samt ønsker til daginstitutionerne.

Det vil de diskutere med politikerne på valgmøde torsdag 9. november kl. 19:00 – 21:00 hos Børns Vilkår, Trekronergade 26, Valby.

Alle med interesse for dagtilbudsområdet er velkomne.